Eirik Holmøyvik

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.