Kongeriget Norges Grundlov

MISTILLIT – Alt handlar om fleirtalets tillit

Mange tenkjer kanskje at mistillitsframlegg på grunn av eit innlegg på Facebook og klønete oppførsel i Stortinget er feil eller i det minste ein...