Kongeriget Norges Grundlov

MISTILLIT – Alt handlar om fleirtalets tillit

Mange tenkjer kanskje at mistillitsframlegg på grunn av eit innlegg på Facebook og klønete oppførsel i Stortinget er feil eller i det minste ein...

Sammenslåing av Finnmark og Troms er et feilgrep av dimensjoner

KRONIKK | Nils Aarsæther Gjennom sammenslåingen vil Finnmarks interesser blir henvist til en evig mindretallsposisjon. Det politiske Norge bør snarest ta innover seg at Stortingsvedtaket...
Urfolksrettigheter

Er same- og urfolksrett viktig?

KRONIKK | Øyvind Ravna Det er stadig noen som lurer på hvorfor samer skal ha rett til naturressursene. De fortjener et svar. I forbindelse med at Universitet...