Urfolk i Norge

Urfolk i Norge – et innspill til avklaring Det vil være helt urimelig å kreve at samene skal fratas sin urfolksstatus som følge av statlig...
ILO-konvensjonen (ILO-konvensjon nr. 169)

ILO 169 gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i...

ILO-konvensjonen (ILO 169) gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i landet – et nytt innspill til avklaring I Nordnorsk debatt...
ILO-konvensjon nr. 169

ILO-konvensjon nr. 169 – et siste innspill til avklaring

I gårsdagen debattspalte i Nordlys påstår leder av Etnisk og demokratisk likeverd, Jarl Torfinn Hellesvik at jeg har misforstått hvem ILO-konvensjon nr. 169 er...
Urfolksrettigheter

Er same- og urfolksrett viktig?

KRONIKK | Øyvind Ravna Det er stadig noen som lurer på hvorfor samer skal ha rett til naturressursene. De fortjener et svar. I forbindelse med at Universitet...
Seth Abramson

Seth Abramson om Mueller-etterforskningen

Seth Abramson er advokat og professor ved 'University of New Hampshire'. Han er en kjent politisk kommentator i USA. Denne teksten er en oversettelse...