Urfolk i Norge

Urfolk i Norge – et innspill til avklaring Det vil være helt urimelig å kreve at samene skal fratas sin urfolksstatus som følge av statlig...
ILO-konvensjonen (ILO-konvensjon nr. 169)

ILO 169 gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i...

ILO-konvensjonen (ILO 169) gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i landet – et nytt innspill til avklaring I Nordnorsk debatt...
ILO-konvensjon nr. 169

ILO-konvensjon nr. 169 – et siste innspill til avklaring

I gårsdagen debattspalte i Nordlys påstår leder av Etnisk og demokratisk likeverd, Jarl Torfinn Hellesvik at jeg har misforstått hvem ILO-konvensjon nr. 169 er...