Om

E-post: post@lexius.no

LEXIUS er et nettsted der jeg ønsker å sette fokus på juss, samfunn, helse og miljø, ved å publisere videoer og artikler. Jeg ønsker å sette fokus på forskjellige temaer som jeg tenker kan være av interesse også for andre.

Vi høres!

Aina Nilsen
Tromsø